1.Екопътека Бяла река се намира на територията на Национален парк Централен Балкан. Тя е с дължина 1.83 км и надморска височина от 570 до 630 м.

Екопътеката започва северозападно от град Калофер, в близост е и Мъжкия манастир. Разходка за около един час ще Ви достави удоволствие и удивление от красотата на парка.

Началото на екопътеката е на около 280 м от външната граница на парка, близо до едноименния бивак. Трасето пресича Бяла река по няколко моста, оформяйки своеобразна осмица.


???? ???????
ekopyteka_3.jpg
ekopytekata.jpg
2.Маршрутът следва ждрелото на реката, минавайки през бивак Бялата река. За любознателните туристи са поставени информационни табели, разказващи любопитни факти за типичната за парка флора и фауна.

Природното богатство на Централен Балкан впечетлява с горските си масиви, водни басейни, животински и растителни видове. Тук могат да бъдат видени единайсет уникални за района растителни вида. В Национален парк Централен Балкан също така има и огромно разнообразие от животински видове, сред които: мечки, вълци, диви кози, царски орли и редица други.


Търсене на хотели

Дата на настаняване

Дата на напускане

  • Хотели в Калофер                                     
  • Семейни хотели в Калофер                    
  • Хотели Поморие                                           
  • Райското пръскало
  • Райските скали
  • Маршрути за водопада
  • Видео от Райското пръскало
  • Райско пръскало
  • Водопад Райско пръскало

????? ??-?????? ?????
Маршрут - град Калофер - Екопътека Бяла река

Партньори: